O Concello de Castro de Rei promove traballos de acondicionamento e rehabilitación dos parques do municipio. As labouras centranse nas áreas de ocio infantil de Castro de Ribeiras de Lea e Castro de Rei, sendo este un proxecto cofinanciado por:

  • Vicepresidencia e Consellería de PRESIDENCIA
  • O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente
  • Unión Europea FEADER