Castro de Rei
Historia
Na TERRA CHÁ, o municipio de Castro de Rei caracterízase, como sucede en toda a comarca por unha variedade paisaxística de gran interese, planicies, lagoas, extensos humidais que serven de acubillo para numerosas aves acuáticas.
A riqueza ecolóxica da zona está marcada por unha paisaxe chea de cores e hábitats no que conviven praderías, cultivos, brezales e juncales.
Sen esquecer a Ribeiras de Lea, centro comercial e industrial do municipio, co seu parque empresarial, industrias importantes relacionadas co sector agro-gandeiro, Castro de Rei ofrece ao visitante unha bela contorna natural, converténdose mais ben nun lugar residencial para ver e desexar, posúe idílicos paraxes, rutas de sendeirismo e bo patrimonio artístico diseminado por todo o municipio.
No século XVI foi levantado o castelo de Castro de Rei, que lle deu nome, brasón e escudo á vila.O castelo, que co núcleo de poboación, estivo rodeado de murallas, conservouse en pé ata 1941, ano no que desapareceu. O altonazo no que se acha o núcleo primitivo da vila foi un castro rodeado polos ríos Azúmara e Toreneiros, conserva restos das antigas defensas do castro e da fortaleza. Con data 4 de Febreiro de 1971 foi declarada conxunto histórico e paraxe pintoresca.

Son numerosas as mámoas, medorras,antas con ou sen dolmen interior, todas elas de 4000 a 5000 anos, situadas en zonas como Rozas, Loentia, Ansemar, Ribras de Lea (no limite con Otero de Rei), e noutras parroquias achandadas a consecuencia de traballos agrícolas.

Existe unha gran cantidade de castros que dan nome a vilas, parroquias e lugares, procede citar os Castros de Duarria, Azúmara, Bazar, Outeiro, o propio de Castro de Rei, croas de Goberno, Loentia, rodela en Balmonte, a Escrita en Sta. Leocadia identificada por algúns historiadores co Monte Medulio, en cuxa cima foi contruido en 1931 un monumento ao Sacro Corazón de Jesús, e máis tarde un vía crucis desde a igrexa parroquial ao monumento.

Ao falar de patrimonio arqueolóxico estamos a citar o Castro e museo de Viladonga, considerado emblema deste municipio.

Non podemos esquecer a fermosa ponte Duarria, polo que debía de pasar unha vía Romana que ía de Lucus Augusti á costa.

Castro de Rei posúe tamén un rico patrimonio de arquitectura civil, colexio Duancos (Duancos), pazo Señores de Perejón (Mondriz), casa de Ancado( Mondriz), casa de Sanxurso (Mondriz), as Lombas (Loentia), ou Curral e casa Portas (Azúmara), Fontixón, Casa de Outeiro (Ramil), dá Torre (Balmonte), Granda, Aguiar e do Pacio8Bazar), Cornide e Porto Bexán (Bendia), Rey-Stolle e casa de Mon (Coea), Tormentosa(Duarria), Francos (Goberno), casa de Arrois ou dos Montenegros, Texeda e Reboleiras (Mos), Quiñoá (Orizón),

Conoce Castro de Rei
Gastronomía, aloxamentos, sendeirismo e máis…
Concello de Castro de Rei
Praza Maior N°1

27250 Castro de Rei – Lugo (Galicia)

info@castroderei.gal
982 314 034