“ADQUISICIÓN DE REMOLQUE MULTISERVIZOS PARA XESTIÓN DE RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL NO CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO)”
Proxecto subvencionado ao abeiro das axudas destinadas a entidades locais de Galicia para
o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal
Contribuír á conservación do medio ambiente e o patrimonio cultural
Operación cofinanciada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)