Revista onde se amosan diferentes actuacións e entrevistas relativas o Concello de Castro de Rei


<div style="text-align:center;"><div style="margin:8px 0px 4px;"><a href="http://www.calameo.com/books/000077667cf35bcd38a4c" target="_blank">Castro De Rei | Revista</a></div><iframe src="//v.calameo.com/?bkcode=000077667cf35bcd38a4c&mode=mini" width="1600" height="1000" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency allowfullscreen style="margin:0 auto;"></iframe><div style="margin:4px 0px 8px;"></a></div></div>