SEDE ELECTRÓNICA

BIENVENID@S Á SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE CASTRO DE REI

Cidadáns

Perfil do Contratante

Empresas

Contrato administrativo relativo a la Instalación de Caldeira de Biomasa na Biblioteca de Castro de Rei

CONTRATO ADMINISTRATIVO INSTALACION CALDEIRA BIOMASA NA BIBLIOTECA DE CASTRO DE REI

Pliego de cláusulas administrativas: PAVIMENTACIÓN DA RÚA XOSÉ TRAPERDO PARDO EN CASTRO RIBERAS DE LEA

PREGO CLÁUSULAS ADMTVAS. OBRA PAVIMENTACIÓN RÚA XOSÉ TRAPERO PARDO EN CASTRO RIBERAS DE LEA

ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE CASTRO DE REI

ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE CASTRO DE REI

Adxudicación e contrato administrativo do suministro de MELLORA E REHABILITACIÓN DE PARQUES INFANTILES

ADXUDICACIÓN CONTRATO MELLORA E REHABILITACIÓN PARQUES INFANTILES C. REI E CASTRO RIB. LEA CONTRATO ADMTVO. MELLORA E REHABILITACIÓN PARQUES INFANTILES C. REI E C. RIB....

Expediente de contratación del suministro e instalación de sistema de videovigilancia en el Parque Empresarial de Castro Riberas de Lea

DESGLOSE ORZAMENTO SISTEMA VIDEOVIXILANCIA P.E. CASTRO RIB. LEA MEMORIA TÉCNICA INSTALACIÓN SISTEMA VIDEOVIXILANCIA PARQUE EMPRESARIAL CASTRO RIB. LEA PLIEGOSCLÁUSULAS ADMTVAS. SUMINISTRO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA P. E. CASTRO RIB....

INSTALACIÓN PARA PROMOCIÓN DA FEIRA DE CASTRO DE REI

ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRA INSTALACIÓN PARA PROMOCIÓN DA FEIRA DE CASTRO DE REI CONTRATO ADMINISTRATIVO OBRA INSTALACIÓN PARA PROMOCIÓN DA FEIRA DE CASTRO DE REI...

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E MEMORIA TÉCNICA PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALDERA DE BIOMASA EN LA BIBLIOTECA DE CASTRO DE REI

PREGO CLÁUSULAS ADMTVAS. SUBMINISTRO CALDEIRA BIOMASA BIBLIOTECA C.REI MEMORIA TÉCNICA SUBMINISTRO INSTALACIÓN CALDEIRA BIOMASA BIBLIOTECA...

ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DA OBRA MELLORA DO ACCESO AO PARQUE EMPRESARIAL CASTRO RIBEIRAS DE LEA DENDE A ESTRADA LU-115 (LUGO).

CONTRATO AMTVO. OBRA MELLORA ACCESO AO PARQUE EMPRESARIAL DE CASTRO RIBEIRAS DE LEA ADXUDICACIÓN OBRA MELLORA ACCESO AO PARQUE EMPRESARIAL DE CASTRO RIBERAS DE...

PREGOS CONTRATO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE MELLORA E REHABILITACIÓN PARQUES INFANTIS

PREGO CONDICIÓNS TÉCNICAS-PROXECTO MELLORA E REHABILITACIÓN DOS PARQUES INFANTILES PREGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN MELLORA E REHABILITACIÓN PARQUES...

Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regulan la contratación de la Escuela Infantil Municipal

PREGO CLÁUSULAS ADMTVAS. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL  PREGO PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL...

SISTEMA DE XEOLOCALIZACION DE RECURSOS

ACCEDE Aos PUNTOS DE INTERESE DO CONCELLO