PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO DE REI
(Documento aprobado en sesión plenaria de 17 de marzo de 2016)

Concello de Castro de Rei
Praza Maior N°1

27250 Castro de Rei – Lugo (Galicia)

info@castroderei.gal
982 314 034