Subvención concedida pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, para obras menores de mellora de infraestruturas da escola infantil municipal “Manuela López Besteiro”

Descrición da actuación: obras menores de mellora de infraestruturas da escola infantil municipal "Manuela López Besteiro" de Castro de Rei, así como adquisición e mellora do equipamento do centro e de dispositivos para integración de novas tecnoloxías na aula....

Concello de Castro de Rei
Praza Maior N°1

27250 Castro de Rei – Lugo (Galicia)

info@castroderei.gal
982 314 034