O concello de Castro de Rei, ao abeiro das axudas correspondentes ao Programa de incentivos á mobilidade eléctrica (programa MOVES III) no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea- NextGenerationEU (código de procedemento IN421R), do Instituto Enerxético de Galicia, realizou a actuación de Instalación dun punto de recarga eléctrico en Castro de Ribeiras de Lea, sendoas condicións da axuda as seguintes:

Tipoloxía do proxecto: Programa de incentivos 2: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

Importe da axuda concedida: 23.195,50 €.

Intensidade da axuda: 55%.