DO 3-14, 17-31 DE XULLO E DO 16-31 DE
AGOSTO CON GRUPOS EN CASTRO DE REI E
EN CASTRO RIBEIRAS DE LEA
Horario de luns a venres 9:30 a 14:00 con servizo de madrugadores dende as 8:30
Inscricións:
Formularios descargables na web do Concello e entrega por rexistro
ata o 7 de xuño
www.castroderei.gal
Máis información: 982 80 47 73 (Galwy Servicios e Eventos)
Programa de actividades (deporte, animación, contacontos, obradoiros, educación ambiental, excursión ao Aquapark de Cerdeda…)
*DADAS AS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS DERIVADAS DA SITUACIÓN SANITARIA, EXTREMARANSE MEDIDAS HIXIÉNICAS E DE DESENVOLVEMENTO A CUMPRIR TANTO POLO MONITORADO COMO POLOS PARTICIPANTES, SEGUÍNDOSE OS PROTOCOLOS E NORMAS MARCADAS POLAS ADMINISTRACIÓNS E DAS QUE SE INFORMARÁ ÁS FAMILIAS
PREVIAMENTE, SENDO DE OBRIGADO CUMPRIMENTO PARA A PARTICIPACIÓN. PODERÁN EXISTIR MODIFICACIÓNS NAS ACTIVIDADES PARA ESTA ADECUACIÓN. EN CASO DE POSITIVO EN COVID-19 DALGÚN DOS PARTICIPANTES, SUSPENDERASE INMEDIATAMENTE A ACTIVIDADE PARA EVITAR RISCOS DE CONTAXIO.
Participantes: nenas e nenos de entre 3 a 14 anos empadroados no Concello de Castro de Rei ou matriculados nos centros de ensino do Concello