En Galicia, en 2013 creouse a Rede Galega de Atención Temperá, a través do Decreto 182/2013, do 5 de decembro.
As persoas destinatarias do servizo de atención temperá será a poboación infantil   de 0 a 6 anos con trastornos no desenvolvemento ou en situación de risco de padecelos,   residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, así como os seus familiares e ao seu contorno