Para idades comprendidas entre 0 a 14 anos, o domingo 3 de Marzo, no Centro Sociocultural de Castro de Rei, e o luns 4 na Casa da Cultura en Castro Ribeiras de Lea, de 16 a 19 horas en ambolos dous casos