Datos da actividade

Nome do proxecto: CONCILIA CASTRO DE REI
Importe da axuda: 10.544,80€
Obxectivos: conseguir a conciliación da vida laboral e familiar nos núcleos rurais pequenos, creando un servizo de carácter asistencial dirixido á poboación infantil e xuvenil que permita aos proxenitores compatibilizar a súa xornada laboral coas obrigas familiares
Resultados: finalmente acadouse o resultado esperado que, ademáis do fixado nos obxectivos, contribuíu a manter a poboación no medio rural e a fomentar o desenvolvemento profesional das mulleres.